Perforirani kabelski kanali i pribor

Glavna djelatnost tvrtke Ervojić d.o.o. je izrada i prodaja raznih stalaža, regala, metalne galanterije, stupaca za ograde, kabelskih kanala…

Perforirani kabelski kanali, kabelske police i ljestvičasti kabelski kanali sa odgovarajućim priborom upotrebljavaju se za polaganje elektroenergetskih i signalnih kablova sa ciljem razvođenja električne energije, signalizacija i upravljanja u industrijskim postrojenjima, robnim kućama, sportskim dvoranama, bolnicama, aerodromima, prometnim objektima (tuneli, mostovi, vijadukti), brodovima itd.

Proizvode se u standardnim širinama 50, 100, 200, 300. i 400 mm, a po posebnim narudžbama i do 600 mm. Standardne dužine su 2000 mm. 2500 mm, i 300 mm po posebnoj narudžbi.

Perforirani kanali i ljestvičasti kanali proizvode se iz kvalitetno pocinčanih limova, a mogu se i dodatno zaštititi plastifikacijom ili vruće cinčani.

Sendzimirova metoda kontinuiranog nanošenja cinka osigurava 275 g/m2 ili 20µm debljina sloja - trgovački pocinčani limovi.

Vruće cinčanje izvodi se na principu uranjanja kanala u rastaljeni cink i ovim postupkom dobivamo zaštitnu presvlaku cinka 40-570 g/m2 ili 70-80µm debljine cinka.

Plastifikacija - nanošenje praška umjetnih smola elektrostatskim nanošenjem na podlogu, te se polimerizacijom na tempetaturi cca. 200 °C dobiva zaštitni sloj debljine 80-100µm. Zbog svojih postojanih osobina ova zaštita se preporuča u kemijskoj i prehrambenoj industriji.
http://ervojic.hr/kabelski-kanali


Apartmani
Prodaja apartmana
Autoškola Formula
Građevinski radovi i materijal
Foto-studio Danica
Drvna industrija ÄŒazma
Hotel Central Bjelovar
Iznajmljivanje soba-Punat
Željeznarija Jilk d.o.o.
Komunalac Bjelovar
Academica Cravatica Hrvatska
Klima uređaji i grijanje
Mlin d.o.o.
Parketi Sabljo
Rasadnik Franjić
Kudumija trade
Taxi transfers Croatia
Tiffany rasvjeta